ToS - The General Data Protection Regulation (GDPR) | GoliCraft

ToS The General Data Protection Regulation (GDPR)

Discussion in 'Rules & Guides' started by GoliCraft, Jul 2, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. GoliCraft

  GoliCraft Guest

  Privacy policy (GDPR)

  We follow GDPR, which stands for the General Data Protection Regulation (GDPR). This law is created to protect the date of an online user.
  Serveren og TeamSpeak

  • Brukerhistorikk blir privat for staben og skal ikke deles eller selges videre.
  • Ip-adresser er ikke synlig for Moderatorer, kun administrasjonen. dette skal ikke deles eller selges videre.
  • Chat-historikk blir privat for staben og skal ikke deles eller selges videre.
  Forumet
  • Profilen din er permanent med mindre du sletter den og kan vises for alle.
  • Vi samler inn din e-post adresse.
  • Passord er kryptert slik at vi ikke kan lese det.
  • Innleggene dine er permanente med mindre du sletter de.
  • Samtaler er private og kan ikke leses av staff.

  The Server and TeamSpeak

  • User history stays private for the staff and shall not be shared or sold.
  • IP-addresses is not visible for Moderators, only the administration. This shal not be shared or sold.
  • Chat-history stays private for the staff and shall not be shared or sold.
  The Forums
  • Your profile is permanent (unless you delete it), and can be displayed to everyone
  • We collect your email address.
  • Passwords are encrypted so that we cannot read it.
  • Your posts are permanent unless you delete them.
  • Conversations are private, and cannot be read by staff.
   
  #1 GoliCraft, Jul 2, 2018
  Last edited by a moderator: Jul 3, 2018
  Feiging likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.